info@mansoesmandia.com

+34 674 45 56 34

Cardedeu | Vallès Oriental

De Lunes a Domingo de 10:00h - 20:00h

Política de privadesa

Responsable del tractament: Juana Maria Regas Jorrand
Identitat: Manso Esmandia
Ubicació: Cardedeu 08440
Telèfon: 938711618
Correu electrònic: info@mansoesmandia.com

DADES RECOLLIDES

Navegació web
El tipus de dades personals que recollim i tractem dels Usuaris a mansoesmandia.com i les Aplicacions vehiculades a la pàgina són les següents: Adreça IP, Cookies i similars. L’adreça IP és un codi que identifica la connexió a internet de l’usuari en un moment concret, i les galetes són fitxers que es descarreguen al navegador de l’usuari i que poden ser llegits posteriorment pel lloc web. Tot i això, no és possible esbrinar la identitat de l’Usuari amb aquestes dades, llevat que aquest proporcionés informació addicional a través d’altres mitjans. Podeu consultar més informació a la nostra Política de cookies.

Sol·licitud d´informació, compra d´un producte o servei.
Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per poder enviar-li el producte o prestar-li el servei.

Subscripció a les nostres newsletters i/o publicacions
Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per poder fer arribar el contingut al qual s’ha subscrit.

Subscripció a esdeveniments i activitats similars
Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per gestionar la seva participació, com ara el seu nom, cognoms, correu electrònic, empresa, càrrec i dades de contacte professional. Així mateix, aquests actes podran ser reproduïts en directe íntegrament, fotografiats i/o gravats, per tant, en aquests casos la seva imatge podrà ser publicada als canals i mitjans de comunicació interns i externs de l’empresa, així com a l’entorn en línia (web, xarxes socials, plataformes digitals, etc.), per tal d’informar sobre l’activitat desenvolupada per Manso Esmandia. Amb la vostra inscripció a l’esdeveniment quedarà informat i accepta l’anterior.

FINALITAT

Les dades personals dels Usuaris es recolliran i tractaran per tal de gestionar la relació amb rebre informació sobre les prestacions de Manso Esmandia i/o recepció de newsletters, com a punt de l’empresa, per gestionar l’ús del web i, quan així ho permeti la normativa aplicable, per a l’enviament recurrent d’informació o esdeveniments de divulgació i ensenyament en l’àmbit de les activitats professionals promogudes per Manso Esmandia. Així mateix, les vostres dades personals es recolliran i tractaran per respondre a les consultes o qüestions que pugueu remetre a través del Lloc web o Aplicacions.

LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

La legitimació per al tractament de l’adreça IP és la necessitat per possibilitar la connexió amb el lloc web a través d’Internet, sent l’interès legítim de l’empresa per mantenir la relació existent amb l’usuari, així com l’enviament d’informació, pressupost, fotos i plans dels espais, així com activitats de l’empresa. En el cas de subscripció a les nostres publicacions i/o esdeveniments, així com la sol·licitud pels Usuaris d’informació o determinats serveis, la legitimació serà el propi consentiment de l’Usuari. Per tant, l’empresa recollirà i tractarà les vostres dades mentre la relació continuï vigent i, si escau, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals deixin de ser necessàries, per a la fi per a la qual van ser recaptades, i mentre hi hagi responsabilitats legals o contractuals que requereixin conservar-les, es conservaran de manera bloquejada fins que es procedeixi a la cancel·lació definitiva d’aquestes. En cas que es tractin dades per a l’enviament de comunicacions, es podran mantenir mentre l’Usuari no s’oposi a rebre aquestes comunicacions per qualsevol dels mitjans que es posen a la vostra disposició.

COMUNICACIÓ

L’empresa no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb l’empresa o amb l’autorització prèvia per part seva. Per exemple, la gestoria fiscal de Manso Esmandia en cas de les factures o entitats bancàries per al cobrament o reemborsament.

Així mateix, com a empresa, en cas que fos necessari per a la prestació dels serveis, l’empresa podrà comunicar les dades dels Usuaris a les companyies del seu grup d’empreses que es detallen a l’enllaç (el 2022, no és el cas), per a les mateixes finalitats abans indicades. Aquestes comunicacions podrien suposar una transferència internacional de dades per a això l’empresa signarà les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, adoptant totes les garanties que siguin aplicables conforme a la normativa per garantir un nivell de protecció d’acord amb les normes aplicables sobre protecció. de Dades.

Així mateix, les seves dades no se sotmetran a decisions automatitzades. En cas d’inscripció a esdeveniments de l’empresa organitzats amb tercers, les vostres dades podran ser cedides a aquests per a l’organització i la gestió dels esdeveniments.

DRETS

Us informem que els Usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les seves dades , així com revocar el consentiment prestat, adreçant-se per escrit a info@mansoesmandia.com, o Juana Maria Regas, Manso Esmandia. Cardedeu 08440 Espanya, indicant clarament el dret que voleu exercitar i acompanyant el vostre Document Nacional d’Identitat o document identificatiu similar que acrediti la vostra identitat.

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant de lAgència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de protecció de dades que resulti competent.

En cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa, responent personalment davant de l’empresa de quants danys i perjudicis se’n puguin derivar, en cas de contravenció.

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o mal causat a mansoesmandia.com oa les aplicacions, a l’empresa, oa qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.